yale_vietnam

Xe nâng điện

 • Tải trọng
  1300-1800
 • Chiều cao
  2000-6500
 • Tải trọng
  1300-1800
 • Chiều cao
  3300-7100
 • Tải trọng
  1500-3500
 • Chiều cao
  3000-6000
 • Tải trọng
  1500-3500
 • Chiều cao
  3300-6000
 • Tải trọng
  1600-2000
 • Chiều cao
  3000-6500
 • Tải trọng
  2000-3200
 • Chiều cao
  3200-6700
 • Tải trọng
  3600-5400
 • Chiều cao
  3000-5500