yale_vietnam

Xe lấy hàng lẻ

 • Tải trọng
  680- 1360
 • Chiều cao
  4900 - 7600
 • Tải trọng
  1000
 • Chiều cao
  3200 - 8800
 • Tải trọng
  2000 - 2500
 • Chiều cao
  120