XE NÂNG CŨ

 • Tải trọng
  2500
 • Chiều cao
  5500
 • Tải trọng
  2500
 • Chiều cao
  4570
 • Tải trọng
  2500
 • Chiều cao
  200