Dầu Diesel, Gas, điện- Đâu là lựa chọn đúng cho xe nâng

Nếu doanh nghiệp của bạn sử dụng xe nâng hàng, có ba lựa chọn chính cho động cợ: Gas, dầu Diesel và điện.Điều quan trọng là làm thế nào để chọn đúng loại. Việc lực chọn loại nhiên liệu đúng cho động cơ thật không dễ dàng bởi nó phụ thuộc vào nhiều khía cạnh và các yêu cầu về tính năng.

Đánh giá

Xếp hạng