BỘ DỊCH GIÁ

LOẠI:
BỘ DỊCH GIÁ XE NÂNG

Khi được lắp đặt trên xe nâng, bộ dịch giá cho phép tải trọng được di chuyển sang trái hoặc phải trong một khoảng nhất định. 

Ưu điểm chính của Side-Shift là khả năng dịch chuyển tải trọng mà không phải di chuyển toàn bộ xe nâng. Khả năng dịch chuyển tải trong không gian hẹp 

– Di chuyển chính xác của tải nặng và thiết bị 

– Khả năng định vị hàng hóa trong quá trình xếp / dỡ 

– Khả năng sắp xếp trung tâm xe nâng với pallet xe nâng 

– Công suất nâng không bị ảnh hưởng 

– Chiều dài tổng thể của xe nâng không tăng 

– Tầm nhìn tối đa được duy trì thông qua thiết kế bộ dịch giá tích hợp và định tuyến của cuốc thủy lực.

SPECIFICATIONS
DriveN/A
CapacityN/A
Lift heightN/A
The number of wheelsN/A
Battery capacityN/A
Operation on the fork sideN/A
WorklightsN/A
BluespotN/A