yale_vietnam
yale_vietnam
yale_vietnam
yale_vietnam
yale_vietnam
yale_vietnam
GP20-35MX
Loại xe : Xe nâng Dầu/Xăng/Gas
Chiều cao : 3000-6000
Tải trọng : 2000-3500
FB15-35RZ
Loại xe : Xe nâng điện
Chiều cao : 3000-6000
Tải trọng : 1500-3500
MR14-25
Loại xe : Xe nâng cao Reach Trucks
Chiều cao : 4000-12750
Tải trọng : 1400-2500
ERP15-35UX
Loại xe : Xe nâng điện
Chiều cao : 3300-6000
Tải trọng : 1500-3500
NR/NDR030-45EC
Loại xe : Xe nâng cao Reach Trucks
Chiều cao : 4800-11200
Tải trọng : 1300-2000
MP20XUX
Loại xe : Xe di chuyển pallet
Chiều cao : 202
Tải trọng : 2000
MS15UX
Loại xe : Xe nâng Stackers
Chiều cao : 2500-5600
Tải trọng : 1500
MPC15
Loại xe : Xe di chuyển pallet
Chiều cao : 200
Tải trọng : 1500
YALE GTP25MX (2017)
Loại xe : XE NÂNG NHIÊN LIỆU KÉP
Chiều cao : 5500
Tải trọng : 2500
YALE FB25PZ (2016)
Loại xe : XE NÂNG ĐIỆN
Chiều cao : 4570
Tải trọng : 2500
STAXX RPT25 (2017)
Loại xe : XE DI CHUYỂN PALLET
Chiều cao : 200
Tải trọng : 2500
Bình điện TAB
Loại xe : Bình điện & Phụ kiện
Chiều cao :
Tải trọng :
Sạc bình điện
Loại xe : Bình điện & Phụ kiện
Chiều cao :
Tải trọng :
Bánh xe Trelleborg
Loại xe : Bánh xe/ Mâm bánh xe
Chiều cao :
Tải trọng :
yale
Chiều cao : 3000-6000
Tải trọng : 2000-3500
Xe nâng Dầu/Xăng/Gas GP20-35MX
yale
Chiều cao : 3000-6000
Tải trọng : 1500-3500
Xe nâng điện FB15-35RZ
yale
Chiều cao : 4000-12750
Tải trọng : 1400-2500
Xe nâng cao Reach Trucks MR14-25
yale
Chiều cao : 3300-6000
Tải trọng : 1500-3500
Xe nâng điện ERP15-35UX
yale
Chiều cao : 4800-11200
Tải trọng : 1300-2000
Xe nâng cao Reach Trucks NR/NDR030-45EC
yale
Chiều cao : 202
Tải trọng : 2000
Xe di chuyển pallet MP20XUX
yale
Chiều cao : 2500-5600
Tải trọng : 1500
Xe nâng Stackers MS15UX
yale
Chiều cao : 200
Tải trọng : 1500
Xe di chuyển pallet MPC15
yale
Chiều cao : 5500
Tải trọng : 2500
XE NÂNG NHIÊN LIỆU KÉP YALE GTP25MX (2017)
yale
Chiều cao : 4570
Tải trọng : 2500
XE NÂNG ĐIỆN YALE FB25PZ (2016)
yale
Chiều cao : 200
Tải trọng : 2500
XE DI CHUYỂN PALLET STAXX RPT25 (2017)
Bình điện & Phụ kiện Bình điện TAB
Bình điện & Phụ kiện Sạc bình điện
Bánh xe/ Mâm bánh xe Bánh xe Trelleborg

Dịch vụ chuyên nghiệp chúng tôi cung cấp

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE NÂNG HÀNG

Chương trình cho thuê và cho thuê xe nâng. Từ 1 tháng đến 5 năm, hãy làm cho giải pháp của bạn linh hoạt..

DỊCH VỤ SỬA CHỮA - BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ - THAY THẾ PHỤ TÙNG

Chúng tôi cung cấp hợp đồng bảo trì. Cung cấp phụ tùng và dịch vụ sửa chữa phục vụ cho tất cả các loại xe nâng ...

ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH XE NÂNG HÀNG YALE AN TOÀN

Sau khóa đào tạo các học viên sẽ nắm được những kiến thức cơ bản về quản lý, vận hành xe nâng, An toàn ...

ĐÀO TẠO VẬN HÀNH XE NÂNG - CẤP CHỨNG CHỈ VẬN HÀNH

Cung cấp khóa đào tạo và nhận giấy phép Chứng chỉ XE NÂNG của bạn

Dịch vụ chuyên nghiệp chúng tôi cung cấp

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE NÂNG HÀNG

Chương trình cho thuê và cho thuê xe nâng. Từ 1 tháng đến 5 năm, hãy làm cho giải pháp của bạn linh hoạt...

DỊCH VỤ SỬA CHỮA - BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ - THAY THẾ PHỤ TÙNG

Chúng tôi cung cấp hợp đồng bảo trì. Cung cấp phụ tùng và dịch vụ sửa chữa phục vụ cho tất cả các loại xe nâng ...

ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH XE NÂNG HÀNG YALE AN TOÀN

Sau khóa đào tạo các học viên sẽ nắm được những kiến thức cơ bản về quản lý, vận hành xe nâng, An toàn ...

ĐÀO TẠO VẬN HÀNH XE NÂNG - CẤP CHỨNG CHỈ VẬN HÀNH

Cung cấp khóa đào tạo và nhận giấy phép Chứng chỉ XE NÂNG của bạn

Tin tức mới nhất

Ý kiến khách hàng

Our Clients