CSR

  • Kỷ Lục hân hạnh nhận chứng chỉ EcoVadis
    Tháng 9 năm 2016, Kỷ Lục vinh hạnh là một trong những công ty Việt Nam đầu tiên nhận chứng EcoVadis. EcoVadis là chứng nhận quốc tế, được chấp nhận bởi người mua và nhà cung cấp trên toàn thế giới, nhằm mục đích cải thiện hoạt động môi trường và xã hội của công ty bằng cách tận dụng ảnh hưởng của chuỗi cung ứng toàn cầu.
    Chi tiết(2016-10-24 15:45:28)
  • Tiệc ăn mừng Công ty Kỷ Lục nhận chứng chỉ CSR- Ecovadis
    Buổi tiệc ăn mừng sự kiện Kỷ Lục nhận chứng chỉ CSR- EcoVadis đã được diễn ra vào ngày 5 tháng 10 năm 2016. Tại khu vực Đông Nam Á, công ty Kỷ Lục đại lý Yale là công ty đầu tiên nhận chứng chỉ Corporate social responsibility (CSR) Ecovadis.
    Chi tiết(2016-10-24 15:18:04)